Člen Společenstva kominíků ČR
Člen Společenstva kominíků ČR

Výmety komínů - kontrola spalinových cest

Kominictví Petr Červeňák

Pro pravidelnou údržbu provádíme čištění komínových průduchů a kontroly komínových průduchů s následným vypracováním „Zprávy o provedení kontroly spalinové cesty“.