Člen Společenstva kominíků ČR
Člen Společenstva kominíků ČR

Revize komínů

Kominictví Petr Červeňák

Pro potřeby kolaudačního řízení, po rekonstrukcích, po požárech a v případě vzniku trhlin na komínovém tělese, provádíme revizní zprávy spalinových cest, komínových průduchů a komínových těles. Tyto práce provádíme pomocí kamerového systému, z čehož můžeme pořizovat i záznam na CD. Pro tuto činnost vlastníme platné osvědčení s evidenčním číslem.